Gratis advies!

Om tot een werkelijk energiezuinig gebouw te komen is het belangrijk dat energetische maatregelen zo vroeg mogelijk in het ontwerp worden meegenomen. Vaak is hier echter pas bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (via de EPC-berekening) voor het eerst aandacht voor. Dit is een gemiste kans!

Het is mijn passie om gebouwen energetisch te optimaliseren. Ik ben hier dan ook dagelijks mee bezig en mijn kennis over dit onderwerp is zodoende zeer uitgebreid. Door de energetische verbeteringen zal het wooncomfort tegelijkertijd toenemen en de energie- en onderhoudskosten afnemen. (Zie hier voor een nadere toelichting.) Deze kennis wil ik via gratis advies op jou schetsontwerp met je delen.

Waarom ik dit doe?
Ik begrijp dat je in het begin van het ontwerp-proces huiverig bent om geld uit te geven aan adviseurs. In het begin kunnen echter de grootste winsten behaald worden ten aanzien van de energetische optimalisatie. Om de meerwaarde van een gedegen advies te onderstrepen geef ik dit gratis advies, zonder verdere verplichtingen!

Wat doe ik
Stuur mij de tekeningen en een beschrijving van je project, inclusief gedachten omtrent de huidige energie-strategie. Vermeld daarbij waar in Nederland het gebouw komt te staan. In ruil geef ik je drie tot vijf projectspecifieke aanpassingen die de energetische prestaties van het gebouw verbeteren en het comfort verhogen.

Je kunt je gegevens sturen naar: advies@bcdadvies.nl (grote bestanden graag via WeTransfer). Voor een nadere toelichting op de benodigde gegevens kun je uiteraard ook bellen: 06 365 537 21.

Wat hoop ik
Allereerst hoop ik dat je door mijn vijf aanpassingen een beter gebouw kunt realiseren. Daarnaast hoop ik dat je zo tevreden bent met mijn advies dat je voor advisering tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp gebruikt maakt van de advieswerkzaamheden van BCD Advies. (Uiteraard is dit geen verplichting.) Als laatste hoop ik dat je zo tevreden bent dat je je ervaringen deelt met andere personen.

Ben je er van bewust dat ik geen tijdsplanning af kan geven. Mijn adviezen zijn gebaseerd op mijn kennis en ervaring en omvatten geen rekenkundige uitwerking. BCD Advies houdt zich het recht voor om geen advies te geven. In dat geval geef ik hiervoor een reden aan.

Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone