DUURZAAMHEID

Duurzaamheid en duurzaam bouwen worden veelal benaderd vanuit het principe van de Trias Energetica. Dit principe is gebaseerd op de volgende drie stappen:
1. Reduceer de energievraag.
2. Gebruik energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen.
3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen zoals olie en gas zo efficiënt mogelijk.

Een heldere benadering die terecht veel navolging heeft gekregen. Er kleven echter twee grote nadelen aan dit principe. Ten eerste wordt er alleen gekeken naar energie, terwijl het water- en materiaalgebruik tijdens de bouw en in de gebruiksfase ook significant zijn. Ten tweede wordt er gebruik gemaakt van fossiele energiebronnen, wat met de hedendaagse technieken echt niet meer nodig is.

Trias Ecologica 2.0
BCD Advies is ervan overtuigd dat door toepassing van nieuwe bouwtechnieken, een blik op de ‘total cost of ownership’ in plaats van de stichtingskosten en een integrale benadering van een gebouwontwerp, een nieuw basisprincipe toegepast kan worden, de Trias Ecologica 2.0:
1. Reduceer de vraag naar energie, water en materialen.
2. Hergebruik reststromen zo efficiënt mogelijk.
3. Maak gebruik van hernieuwbare (duurzame) bronnen.

TriasEcologica

Werkzaamheden
Onze visie ten aanzien van duurzaamheid wordt binnen projecten verwoord middels praktische adviezen en onderbouwd door berekeningsmethodes zoals:
•  PHPP / nZEB (passiefbouwen).
•  GPR-gebouw.

Indien gewenst tbv een omgevingsvergunning kunnen wij ook EPG-berekeningen uitvoeren. Wij zijn echter van mening dat deze berekening alleen van toepassing moet zijn voor het verkrijgen van de vergunning. Om het comfort en energiegebruik van een gebouw te beoordelen is de EPG niet geschikt.

Bent u geïnteresseerd in duurzaam bouwen of heeft u specifieke vragen, neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone