Aan de Rosendaalseweg in Arnhem is een enthousiaste groep hun eigen zes woningen aan het ontwerpen. Doel is om deze woningen als nul-op-de-meter te realiseren. Dit betekend dat er over een heel jaar beschouwd geen energie gebruikt wordt. In de zomer moet dus door de woningen zo veel energie opgewekt worden, dat dit het gebruik in de winter compenseert. BCD Advies is gevraagd mee te denken over dit thema en hier advies over uit te brengen.

Vroeg aan tafel zitten

De meest duurzame en meest goedkope energie, is de energie die nooit gebruikt wordt. Daarom is het streven om deze woningen behalve nul-op-de-meter ook als passiefhuis uit te voeren. Het kleine beetje energie dat dan nog gebruikt wordt, kan al met een beperkt aantal zonnepanelen gecompenseerd worden. Om dit met zo laag mogelijke bouwkosten te kunnen realiseren is hiervoor al in de schetsfase door BCD een energetische studie op hoofdlijnen uitgevoerd. Onder andere is gekeken naar de hoeveelheid glas in iedere gevel, de vormfactor (verhouding vloeroppervlak tov verliesoppervlak (vloer, gevels en dak)) en de invloed van omliggende panden en bomen.

Kostenbesparing door materialisering

Er liggen nog meerdere opties open voor de gevelopbouw; staalskelet, houtskelet, steenachtige opbouw. BCD Advies heeft een vergelijking opgesteld waarbij de gevelopbouwen vergeleken worden op isolatiewaarde, luchtdichtheid en dampopenheid. Belangrijk aspect hierbij was de uitvoerbaarheid. Door vroeg in het traject hierover na te denken, kunnen eenvoudige details uitgewerkt worden. Dit resulteert tijdens de bouw in korte bouwtijden, weinig bouwfouten en dus lagere bouwkosten.


6 Nul-op-de-meter woningen Arnhem
Getagd op: