Voordat de huidige eigenaren deze woning kochten hebben ze BCD Advies gevraagd de woning te beoordelen op zaken zoals daglichttoetreding, binnenklimaat, luchtverversing, temperaturen en energiegebruik. Aspecten waar niet iedere huizenkoper rekening mee houdt, maar die wel erg belangrijk zijn. Zowel voor het wooncomfort als voor de toekomstbestendigheid.

Aan de hand van de foto's en omschrijving op funda heeft BCD Advies deze aspecten beoordeeld. In een overzichtelijk aankoopadvies zijn de verschillende aspecten behandeld. Onder andere is aangegeven wat het 'label B' betekent en wat het in houdt om op stadsverwarming aangesloten te zijn. De combinatie ventilatieroosters en vloerverwarming is benoemd en wat de gevolgen hiervan zullen zijn op het verwarmen van de woning. Ook zijn de consequenties van de grote noord- en westgerichte glasvlakken inzichtelijk gemaakt en is het te verwachten verschil in binnenklimaat tussen de dakopbouw en de rest van de woning beschreven.

Er is een blik in de toekomst geworpen door aan te geven welke maatregelen nodig zijn om van deze woning een energieneutrale woning te maken, maar bovenal hoe het comfortniveau naar een nog hoger plan gebracht kan worden.

Mede aan de hand van ons aankoopadvies hebben de bewoners een weloverwogen keus gemaakt en besloten een bod op de woning uit te brengen. Dit bod was succesvol, waardoor zij nu naar alle tevredenheid in deze woning wonen en weten hoe zij deze in de nabije toekomst aan kunnen passen zodat deze nog beter aan hun (toekomst)wensen voldoet.


Aankoopadvies woning Tilburg