Gisteren (20 november 2018) zijn de BENG-eisen bekend geworden zoals deze per 2020 van kracht zijn voor alle nieuw te bouwen gebouwen. Voor woningen wordt de maximale energievraag voor verwarmen plus koelen 70 kWh/m2 jaar. Al snel stroomden op social media de berichten binnen dat dit een lachertje is. Het zou geen aanscherping van de eisen zijn. Door betrokkenen werd hierop gereageerd dat het appels met peren vergelijken was, omdat de onderliggende formules gewijzigd zijn.

Ik begrijp absoluut niet waarom je formules voor de bepaling van het energiegebruik voor verwarmen plus koelen van gebouwen gaat bedenken of wijzigen. Het is immers niets meer dan pure fysica. Natuurkundige wetten die overal op aarde eenduidig van toepassing zijn. Maar goed, de formules waarmee de huidige EPC berekend moet worden, zijn anders dan de formules waarmee de toekomstige BENG berekend moet worden. Eén op één vergelijken van de eisen zou dus niet mogelijk zijn.

Ware het niet dat ik bovenstaande afbeelding voorbij zag komen op twitter. Een uiteenzetting met mogelijkheden om te voldoen aan de BENG-eisen. (off topic: waarom zit hier nog een variant met gas in? Er is immers een gasverbod voor nieuwbouw.) Laat het hierdoor nou eenvoudig zijn om een vergelijking te maken tussen de maatregelen die nodig zijn om aan de huidige EPC=0.4 te voldoen en om aan de toekomstige BENG-eisen te gaan voldoen.

Doorrekening

Naar alle waarschijnlijkheid heeft DGMR voor de doorrekening van deze tussenwoning gebruik gemaakt van de referentiewoningen van het RVO. De afmetingen van deze woningen zijn eenvoudig te vinden op internet. In het EPC-programma Uniec staat deze zelfs als voorbeeldwoning opgenomen. In de tabel hieronder een vergelijk tussen EPC en BENG. De voorzieningen voor EPC = 0.4 zijn zo veel mogelijk afgestemd op die voor BENG.

Niet toekomstbestendig

Een woning die voldoet aan de BENG-eisen behaald dus een EPC van 0.362. Zetten we dit uit in de lijn van aanscherpingen die in de loop der jaren voor de EPC zijn doorgevoerd, dan zien we dat er sprake is van een versoepeling van de eisen.

Een huidige EPC=0.4 woning zal met toevoeging van zonwering en een douche-WTW voldoen aan de BENG-eisen. Waar de overheid via het klimaatakkoord een ambitieuze doelstelling onderschrijft, handelen zij hier absoluut niet naar. Mij hebben deze flut-eisen een slechte nachtrust bezorgt! Bewoners van woningen die net voldoen aan de BENG-eisen wonen in een woning met onnodig hoge energielasten en een zeer laag comfortniveau. Zij wonen in een woning die niet is voorbereid op de toekomst.

Hoe het ook kan

In mijn dagelijkse advieswerkzaamheden hanteer ik een lange termijn visie. Ik stuur op Total Cost of Ownership (TCO = hypotheek + energielasten). Hierbij gebruik ik betrouwbare en realistische rekenprogramma’s met werkelijke natuurkundige formules. Hierdoor bezorg ik mijn klanten goed geïsoleerde woningen met zeer lage energielasten en een onovertroffen comfortniveau. Gelukkig heb ik hierbij bar weinig van doen met de EPC en de BENG.

BENG is EPC in nieuw jasje
Getagd op: