Op een van de laatste kavels in Strijp R in Eindhoven wordt deze woning met bijzondere kruisvormige plattegrond gerealiseerd. De toekomstige bewoners willen een zeer comfortabele en energiezuinige woning. Door de kruisvormige plattegrond en de grote glasoppervlakten is dit echter nog niet zo eenvoudig.

Aanpassingen aan het ontwerp

Via een variantenstudie is inzichtelijk gemaakt welke onderdelen de grootste energieverliesposten zijn. De grote glasoppervlakten verdienen daarnaast extra aandacht in verband met het realiseren van een comfortabel binnenklimaat. Uiteindelijk is er in onderling overleg tussen de opdrachtgevers, de architect en BCD Advies gekozen voor de volgende maatregelen:

  • Het beperkt aanpassen en verschuiven van glasoppervlakten.
  • Het toepassen van passiefhuis-kozijnen en deze aan de buitenzijde voorzien van isolatiemateriaal en gevelbekleding.
  • Hoge isolatiewaarden van vloer, gevel en dak.
  • Optrekken van grote geveldelen in houtskeletbouw in plaats van kalkzandsteen.
  • Zeer luchtdichte gebouwschil (n50 < 0.6).

Meerwaarde voor de bewoners

Door deze maatregelen voldoet de woning reeds aan de energetische eisen (BENG-eisen) van 2020. Dit betekend dat de energie die nodig is om de woning te verwarmen 65% lager is dan van een gemiddelde nieuwbouwwoning anno 2017. Dit resulteert uiteraard in een flinke besparing op de jaarlijks terugkerende energierekening. Met een beperkt aantal zonnepanelen op het dak is deze woning daarnaast energieneutraal. Er zal geen tocht meer in huis aanwezig zijn. De woning heeft gedurende het hele jaar een aangename temperatuur en de grote glasoppervlaktes voelen niet meer koud aan. Om overmatige opwarming in de zomer (temperaturen hoger dan 25 graden) te voorkomen, wordt zonwering en zomernachtventilatie toegepast. Voor de zomernachtventilatie zijn er veel te openen ramen achter de gevelbekleding opgenomen.

De afbeeldingen op deze pagina zijn gemaakt en aangeleverd door KokHarleman architecten

Energieneutrale BENG woning Eindhoven
Getagd op: