In de vloeren, gevels en daken en hun onderlinge aansluitingen zijn altijd kleine openingen aanwezig. Voor woningen die aan de minimale wettelijke eisen voldoen is de totale grootte van deze openingen ongeveer gelijk aan een servet. In een zeer luchtdicht gebouw is er alles aan gedaan om deze ongewenste gaten zo klein mogelijk te maken. De totale grootte is daarmee teruggebracht tot ongeveer een visitekaartje.

In een drieluik vertellen wij u graag wat de voordelen zijn van luchtdicht bouwen, welke misverstanden er over bestaan en hoe je een zeer luchtdicht gebouw kan realiseren. In dit derde deel: hoe realiseer je een zeer luchtdicht gebouw.

Goed ontwerp

In een goed ontwerp is de luchtdichte laag ononderbroken aanwezig en gaat deze volledig rond het gebouw. Tijdens het ontwerp moet deze luchtdichte laag in iedere plattegrond, doorsnede en detail als één ononderbroken lijn aangegeven (kunnen) worden. Dus zonder je pen van het papier te halen.

De luchtdichte laag kan met verschillende materialen gerealiseerd worden. De materialen moeten echter zo gekozen zijn dat zij ook na 30 of 50 jaar nog een luchtdichte verbinding met elkaar vormen. Het is dan ook van belang om in de details de materialen van de luchtdichte laag te benoemen. Gangbare materialen zijn de stuclaag, beton, OSB (van voldoende dikte) of speciale luchtdichte folies. Onderling worden deze materialen verbonden met luchtdichte tapes.

Plaatselijke doorbrekingen van de luchtdichte laag zijn onvermijdelijk. Met name gaat het dan om de toevoerleidingen van water en elektriciteit, de aan- en afvoerkanalen van de luchtverversing en de riolering. Tijdens het ontwerp moet reeds duidelijk zijn welke manchetten of tapes gebruikt worden om de luchtdichtheid rond deze doorbrekingen te realiseren. Ongeplande doorbrekingen tijdens de bouw zijn moeilijk en kostbaar te herstellen.

Goede uitvoering

Nu er tijdens het ontwerp uitvoerig nagedacht is over de luchtdichte laag is het eveneens van belang dat deze zorgvuldig aangebracht wordt. Vele kleine gaatjes samen hebben immers al snel de grootte van een visitekaartje. Laat de aannemer aantonen dat hij en zijn medewerkers ervaring hebben met luchtdicht bouwen of dat ze bereid zijn hier cursussen in te volgen. Fabrikanten van luchtdichte tapes geven regelmatig dit soort eendaagse cursussen of komen langs op de bouw.

Om inzicht te krijgen in de luchtdichtheid van het gebouw en om indien noodzakelijk tijdig bij te kunnen sturen, zijn er op drie momenten luchtdichtheidsmetingen nodig:

  • Zodra de luchtdichte laag volledig gereed is
  • Zodra alle plaatselijke doorbrekingen aangebracht zijn
  • Net voor oplevering

Tijdens een luchtdichtheidsmeting kan via rookgeneratoren tot in detail nagegaan worden waar eventueel nog luchtlekken aanwezig zijn. Door deze vroegtijdig op te sporen kunnen deze op eenvoudige wijze hersteld worden.

Resultaat

En hiermee krijg je het gewenste resultaat; een optimaal comfortabel, extreem energiezuinige woning met weinig onderhoud!


Wellicht dat een van de volgende artikelen je ook interesseert.

Hoe realiseer je een luchtdichte woning
Getagd op: