Sinds de invoering van de energieprestatie-eis (EPC-eis) is deze steeds strenger geworden. Momenteel ligt de eis voor woningen op 0.4. De onderliggende berekeningsmethodiek is in de loop van de jaren echter nauwelijks verandert. Waar deze prima geschikt was voor een EPC-eis van 1.0, is hij dat eigenlijk niet meer voor de huidige eis en al helemaal niet voor (bijna) energie neutrale woningen. Er moeten te veel energetische maatregelen op elkaar gestapeld worden, die in de praktijk met elkaar kunnen conflicteren.

Eisen per 2020

Minister Blok heeft per kamerbrief (2 juli 2015) aangegeven dat het zijn voornemen is eind 2020 (Minister Ollongren heeft dit gelukkig naar voren gehaald. De nieuwe datum is januari 2020) de EPC-eis te vervangen door de volgende drie nieuwe eisen:

  • Eis aan de maximale energiebehoefte van een gebouw [kWh/m2 GO per jaar]
  • Eis aan het primair energiegebruik [kWh/m2 GO per jaar]
  • Minimale percentage hernieuwbare energie [%]

Daarnaast moet de onderverdeling in eisen tussen de verschillende gebruiksfuncties grotendeels losgelaten worden. Er zullen enkel nog eisen opgesteld worden voor woningbouw, utiliteitsbouw, scholen en zorggebouwen.

Rechtzaak Urgenda

Minister Blok heeft voorlopige numerieke eisen opgenomen. De eis voor woningen zou dan eind 2020 overeen komen met een EPC = 0.2. Dit is een waarde die boven de trendlijn van voormalige EPC-eisen ligt (zie figuur) en druist linea recta in tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak die aangespannen was door Urgenda. Daarnaast heeft de minister aangekondigd in 2018 nog een studie uit te voeren naar de kostenoptimaliteit van de nieuwe eisen. Ze kunnen dus nog worden aangepast!

Het is goed dat de alsmaar ouder wordende EPC-eis vervangen wordt voor drie nieuw geformuleerde eisen die beter aansluiten bij de hedendaagse bouwpraktijk. Het is echter onbegrijpelijk dat het streven van de minister niet ambitieuzer is. De bouwwereld is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen, waardoor het met reeds beschikbare bouwmethoden (financieel) haalbaar is om energieneutrale woningen te realiseren. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de EPC-eisen deze trend volgen.


Vind je dit een interessant artikel? Deel het dan via een van de volgende kanalen.


Wellicht dat een van de volgende artikelen je ook interesseert.

Minister versoepelt EPC eis
Getagd op: