Op het gebied van binnenklimaat is heel veel mogelijk. Met een juiste insteek is een veel hoger wooncomfort bereikbaar voor relatief weinig extra inspanning. Helaas is dit bij de meeste bouwprofessionals (waaronder architecten) niet algemeen bekend. Wij hebben deze kennis en ervaring wel en delen deze graag met u en/of uw architect. Met onze adviezen kunt u zodoende meerwaarde realiseren voor uw gezin, onze planeet en uw financiën. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren.

Tijdens de oriënteringsfase

 • Aankoopkeuring t.a.v. comfort en energiebesparing.
 • Advies bij (kleine) verbouwingen.
 • Inspiratiegesprek bij nieuwbouw of grootschalige renovatie.

Tijdens de ontwerpfase

 • Beoordeling schetsontwerp op zon-oriëntering en/of vormfactor.
 • Doorrekenen van het woningontwerp tav binnenklimaat en energiegebruik.
 • Variantenstudie van het woningontwerp tav binnenklimaat en energiegebruik.
 • Bij nieuwbouw: algehele advisering voor het behalen van een Passiefhuis certificaat.
 • Bij renovatie: plan om uw woning stapsgewijs klimaatneutraal te maken.
 • Rekenkundig inzicht verschaffen in gedetailleerde gebouwprestaties (o.a. temperatuur glas en kozijn tijdens winter).
 • Uitwerken van de te behalen luchtdichting (uitgangspunten bepalen, controle van details en/of werkomschrijving).
 • Uitwerken van het ventilatieprincipe.
 • Integraal overzicht en afstemming van de bouwkundige en installatietechnische componenten.
 • Beoordeling van het ontwerp op algemene uitvoerbaarheid.
 • Advisering rondom toe te passen materialen en hun onderlinge afstemming.
 • Advisering over installatieconcepten.
 • Advisering ten aanzien van dampopen bouwen.
 • Advisering ten aanzien van biobased bouwen.

Tijdens de bouw

 • Bouwbegeleiding.
 • Ventilatiedebietmeting.
 • Blowerdoortest / luchtdichtheidsmeting.
 • Infraroodmeting.

Na oplevering

 • Uitleg over gebruik van de installaties.
 • Advisering omtrent het optimaal gebruik van uw woning.

Onze deur staat altijd open (spreekwoordelijk uiteraard) om u meer te vertellen over wat wij voor u kunnen betekenen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.