Deze vrijstaande woning in Diessen is in de jaren 60 gebouwd, naar de maatstaven van toen. De nieuwe eigenaren wilden de complete indeling van de woning wijzigen, een nieuwe kapvorm toepassen en uiteraard een nieuwe keuken, badkamer en stucwerk. Na-isolatie was meegenomen in de vorm van het opvullen van de bestaande spouw (Rc = 2.0), nieuw dak met isolatie op niveau nieuwbouw (Rc = 6) en HR++-glas. Het ontwerp hiervoor was reeds door Freek Lauwers ontwerp gemaakt, toen BCD Advies in beeld kwam.

Aanpassingen aan het ontwerp

Via een variantenstudie is inzichtelijk gemaakt wat de voordelen van het zeer goed isoleren zijn. Niet alleen wordt hierdoor bespaard op de energierekening, maar ook het comfort wordt sterk verbeterd. Uiteindelijk hebben de opdrachtgevers gekozen voor de volgende maatregelen:

  • Het verwijderen van het bakstenen buitenblad, goed pak isolatie aanbrengen (Rc = 7) en optrekken van een nieuwe gevel.
  • Nieuw dak met Rc = 8 ipv Rc = 6.
  • Nieuwe begane grondvloer met Rc = 6.
  • Overal drielaags glas (triple glas); zeer goed isolerend met hoge zontoetreding.
  • Zeer luchtdichte gebouwschil (n50 < 0.6).

Door BCD Advies is eveneens meegedacht over de toe te passen materialen. Door een juiste onderlinge afstemming kan er eenvoudiger, en dus sneller, gebouwd worden. Ook kleine onvolkomenheden tijdens de bouw leiden niet direct tot grote verliezen op de energiebesparing.

Bouwbegeleiding

De materialisering van de luchtdichting is door BCD Advies op tekeningen aangegeven. Daarnaast zijn de bouwvakkers door BCD op de hoogte gebracht van het belang van luchtdicht bouwen. Uitleg is gegeven hoe de materialen toegepast dienen te worden en er is een visuele controle uitgevoerd. Na afronding van alle werkzaamheden zal er een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd worden.

Meerwaarde voor de bewoners

Door deze maatregelen is de warmtevraag met 51% verlaagd (van 68 kWh/m2 per jaar naar 33 kWh/m2 per jaar), wat tot een flinke jaarlijks terugkerende besparing op de energierekening zal leiden. Er zal geen tocht meer in huis aanwezig zijn. De woning heeft gedurende het hele jaar een aangename temperatuur en de grote glasoppervlaktes voelen niet meer koud aan. Om overmatige opwarming in de zomer (temperaturen hoger dan 25 graden) te voorkomen, wordt zonwering en zomernachtventilatie toegepast. Voor de zomernachtventilatie wordt de karakteristieke schoorsteen gebruikt om natuurlijke trek te bewerkstelligen.

De op deze pagina afgebeelde renderingen zijn gemaakt en aangeleverd door Freek Lauwers ontwerp


Renovatie woning Diessen
Getagd op: