De eigenaar van deze schuur wil er zijn super-comfortabele en energiezuinige woning van maken. Transformatie en hergebruik ten top! De nieuw toe te passen materialen moeten dampopen en biobased zijn. De oriëntatie van de schuur is zuid, waardoor in het nieuwe ontwerp optimaal gebruik gemaakt kan worden van de zon. De eigenaar doet heel veel zelf; ontwerpen, tekenen, mogelijkheden uitzoeken en straks ook bouwen. BCD Advies is gevraagd hierin ondersteuning te bieden en waar nodig bij te sturen.

Energetische variantenstudie

Met een energetische variantenstudie heeft BCD Advies nauwkeurig berekend waar de meeste winst te behalen valt. Is het zinvol enkele ramen te verplaatsen, meer zonwering toe te passen of iets dikker te isoleren. Met name dit laatste aspect heeft veel voeten in de aarde, omdat daarvoor het buitenblad van de gevel verwijderd moet worden. De energetische winst is echter zo groot dat hier uiteindelijk wel voor gekozen is.

Luchtdicht bouwen

Een goed ontwerp van de luchtdichte laag vraagt in deze woning extra aandacht. De schuur wordt namelijk gedragen door een staalconstructie die een eenvoudig aan te brengen luchtdichte laag onmogelijk maakt. Met slimme oplossingen is een aaneengesloten luchtdichte laag toch mogelijk gebleken.

De op deze pagina afgebeelde renderingen zijn gemaakt en aangeleverd door de opdrachtgever


Transformatie schuur naar woning
Getagd op: